Home News Emirates News Agency – “Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives” præsenterer resultaterne af sit arbejde i New York

Emirates News Agency – “Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives” præsenterer resultaterne af sit arbejde i New York

by Dubai Forum
0 comment

– I forbindelse med deltagelse af landets delegation i “United Nations High-level Political Forum”.

– 7 milliarder dirham tildelt af initiativer til humanitært arbejde i løbet af de seneste fem år.

– 2,1 milliarder dirhams afsat til uddannelsessektoren fra initiativer i den periode.

– 1,1 milliarder dirham, mængden af ​​udgifter til Mohammed bin Rashid Al Maktoums globale initiativer i 2021, og 91 millioner modtagere i 97 lande rundt om i verden.

– Saeed Al-Attar: Gennemgang af fondens resultater og resultater i FN’s hovedkvarter er en bekræftelse af dens fremtrædende globale position og integrationen mellem dens fem akser og målene for FN 2030.

– Saeed Al-Attar: Humanitarian Foundations initiativer har gjort en kvalitativ forskel i livet for snesevis af samfund rundt om i verden for at bygge en bedre fremtid for alle.

Resultaterne blev præsenteret i nærværelse af en gruppe talere, ledere af internationale organisationer, repræsentanter for permanente internationale missioner til FN og medlemmer af fondens bestyrelse.

Den administrerende direktør for International Humanitarian City, direktøren for UNHCR-kontoret i New York og vicedirektøren for World Food Program deltager i diskussionerne om fondens humanitære og nødhjælpsbidrag.

– Hoda Al Hashemi og H.E. Mohamed Maa El-Enein Ould Ayeh, minister for national uddannelse og reform af uddannelsessystemet og regeringens talsmand i Mauretanien bekræfter den globale status for Mohammed bin Rashids initiativer i aksen for uddannelse og videnspredning.

– Khalfan Belhoul gennemgår nogle af initiativerne i aksen for fremtidig innovation og ledelse og Fremtidsmuseets indsats på bæredygtighedsområdet.

……………………………………………

NEW YORK, 12. juli / WAM / Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives Foundation præsenterede i hovedkvarteret for Statens Permanente Mission til FN i New York sine omfattende humanitære resultater og internationale bidrag gennem de seneste år på forskellige akser af udbredelse af uddannelse og viden, nødhjælp og humanitær bistand, styrkelse af lokalsamfundet, innovation, fremtidsudsigt og sundhedspleje. Under en begivenhed parallelt med deltagelse af landets delegation i FN’s Politiske Forum på Højt Plan om Bæredygtig Udvikling, efter institutionens offentlige udgifter i løbet af de seneste fem år beløb sig til 6,9 milliarder dirham og havde en positiv indvirkning på livet for titusindvis af millioner rundt om i verden.

Delegationen fra de deltagende Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives gennemgik også sine projekter i uddannelsessektoren, hvortil initiativer er blevet tildelt i løbet af de seneste fem år 2,1 milliarder dirham, resultaterne af virksomhedens rapport for år 2021, hvor den samlede institutionens udgifter beløb sig til 1,1 milliarder dirham, eller hvad der svarer til 300 millioner dollars Effektiv ændring i livet for 91 millioner mennesker i 97 lande rundt om i verden.

Hans Excellence Ambassadør Mohammed Abu Shehab, De Forenede Arabiske Emiraters stedfortrædende faste repræsentant ved FN i New York, holdt åbningstalen, hvor han præsenterede Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives Foundation og introducerede deltagerne for de generelle rammer for dets humanitære arbejde jorden rundt.

Resultaterne blev præsenteret under en særlig begivenhed arrangeret af fonden i hovedkvarteret for De Forenede Arabiske Emiraters mission til FN, i nærværelse af ledere af internationale organisationer, delegationer fra deltagende lande, repræsentanter for permanente internationale missioner, medlemmer af landets mission til at FN, samt medlemmer af fondens bestyrelse.

Deltagerne blev orienteret om aktiviteterne i 30 institutioner og initiativer tilknyttet Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives og deres internationale bidrag, der understøtter opnåelsen af ​​FN’s mål for bæredygtig udvikling 2030, som fuldt ud svarer til de fem hovedsøjler i Mohammed bin Rashid Globale initiativer for humanitær bistand og nødhjælp, sundhedspleje og sygdomsbekæmpelse, formidling af uddannelse og viden, fremtidens innovation og lederskab og styrkelse af samfund ved at fokusere på initiativerne til at bekæmpe sult og fremme uddannelse implementeret af fonden , hvoraf først og fremmest den gratis e-læringsplatform “Madrasa” og “Digital School”-initiativet har til formål at styrke eleverne i fjerntliggende områder og udvikle lejre, flygtninge- og fordrivelseslejre, og en række fødevarefodringsinitiativer, der omfattede “10 million måltider”, ”100 millioner måltider” og initiativet ”One Billion Meals”, der nåede trængende i mere end 50 lande.

Håb er en emiratisk industri.

Til gengæld pegede Hans Excellence Saeed Al Eter, assisterende generalsekretær for Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives, på den globale rolle, som de initiativer og projekter, som fonden har gennemført i årenes løb i snesevis af mindre heldige lande og samfund omkring. verden, og peger på det sæt af kvalitative strategiske partnerskaber, som Mohammed bin Rashid Al Maktoum-initiativer holder Bin Rashid Al Maktoum Global med FN’s internationale organisationer for at fremme velgørende, humanitært og samfundsmæssigt arbejde.

Han understregede, at gennemgangen af ​​fondens resultater og resultater i FN’s hovedkvarter bekræfter dens fremtrædende globale position og integrationen mellem dens fem akser og målene for FN 2030, og understregede, at disse humanitære initiativer har gjort en kvalitativ forskel i livet for snesevis af samfund rundt om i verden for at bygge en bedre fremtid for alle.

Hans Excellence tilføjede: “Fonden er en paraply for snesevis af velgørende og humanitære institutioner sponsoreret af Hans Højhed Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepræsident og premierminister i De Forenede Arabiske Emirater og hersker i Dubai, i årtier inden for en vision baseret på institutionalisering af humanitært arbejde og samfundsarbejde og opbygning af et arbejdssystem baseret på Forenende kapaciteter, opfyldelse af samfunds basale behov, som direkte og effektivt bidrager til at fremme stabilitet og fred, og skabe og forny håb for enkeltpersoner og samfund. FN’s politiske forum på højt niveau: Genopbygning efter COVID-19-pandemien.

FN’s politiske forum på højt niveau om bæredygtig udvikling er FN’s vigtigste platform for bæredygtig udvikling. Siden oprettelsen i 2012 har den spillet en central rolle i overvågningen og gennemgangen af ​​fremskridt i implementeringen af ​​2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling på globalt plan.

Forummet mødes årligt i regi af Det Økonomiske og Sociale Råd i otte dage, inklusive et tre-dages ministerielt segment. Forummet afholdes også hvert fjerde år på stats- og regeringschefniveau i regi af generalforsamlingen i to dage for at præsentere de mellemstatslige organers bidrag til 2030-dagsordenen generelt, især med hensyn til målene for bæredygtig udvikling og relaterede mål.

Genopbyg bedre er scenens motto.

Denne session afholdes under temaet “Bygge bedre tilbage efter COVID-19-pandemien og samtidig fortsætte med at implementere 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling fuldt ud.” Drøftelserne fokuserede på fem mål for bæredygtig udvikling, nemlig det fjerde mål om “kvalitetsuddannelse”, det femte mål om “ligestilling”, mål nr. 14 om “liv under vand”, mål nr. 15 om “liv på land, ” og mål nr. 17 om ”Partnerskaber til at nå målene”.

Humanitær og nødhjælp.

Delegationen, der deltager i den humanitære og nødhjælpsakse, med deltagelse af Giuseppe Saba, administrerende direktør for International Humanitarian City, Ute Klamert, assisterende administrerende direktør for World Food Program for Partnerships and Governance, og Reuven Menekdiwela, direktør for kontoret for FN’s højkommissær for flygtninge i New York gennemgik indsatsen. Den fremtrædende internationalitet af Mohammed bin Rashid Global Initiatives og dets enestående bidrag til opnåelsen af ​​FN’s mål for bæredygtig udvikling, som den samlede humanitære bistand og nødhjælp, den ydede i løbet af 2021 beløb sig til 417 millioner dirham, en stigning på 35 millioner dirham i løbet af året 2020, hvor den registrerede omkring 382 millioner dirham.

Antallet af modtagere af den humanitære og nødhjælpsakse nåede alene i år 2021 22,9 millioner mennesker, som International City for Humanitarian Services, Emirates Bank for Food, Mohammed bin Rashid Charitable and Humanitarian Establishment, Emirates Water Foundation, og Mohammed bin Rashid Global Center bidrager under denne akse Endowment and Endowment Consulting.

– En række fødevarestøttetiltag.

Med den voksende udfordring med sult og underernæring, der truer mere end 800 millioner mennesker, og eskaleringen af ​​fødevaresikkerhedskriser i løbet af de sidste tre år, lancerede Mohammed bin Rashid Al Maktoums globale initiativer en række kampagner for at give fødevarestøtte til gavn for millioner af enkeltpersoner og familier i nød, nødlidende, flygtninge, fordrevne og dem, der er ramt af katastrofer. Og kriser i mere end 50 lande rundt om i verden, som i initiativet til en milliard måltider, som blev lanceret under direktiver af Hans Højhed Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum i ramadanen 2022 og dannede en fortsættelse af initiativet med 100 millioner måltider, som fonden gennemførte i 2021, mens begyndelsen var med kampagnen “10 millioner måltider”. Som dannede en livline for dem, der blev ramt af Covid-19-pandemien i 2020.

Sundhed og sygdomsforebyggelse.

Inden for rammerne af sundhedspleje og sygdomsbekæmpelse, som er den tredje akse inden for FN’s mål for bæredygtig udvikling, gennemgik Dr. Manal Taryam, medlem af bestyrelsen og administrerende direktør for Noor Dubai Foundation, fondens samlede udgifter til snesevis af initiativer og terapeutiske og forebyggende kampagner, som beløb sig til 51,2 millioner dirham i løbet af året 2021, har dens direkte indvirkning nået ud til næsten 15 millioner mennesker. Under aksen for sundhedspleje og sygdomsbekæmpelse skal Al Jalila Foundation støtte uddannelse og forskning i the Medical Fields og Noor Dubai Foundation er tilknyttet Noor Dubai Foundation, som arbejder for at hæve niveauet af sundhedspleje og videnskabelig og medicinsk forskning for at tjene menneskeheden og udvikle medicinske videnskaber.

Uddannelse til en bæredygtig fremtid.

Hvad angår aksen for udbredelse af uddannelse og viden, som er i fuld overensstemmelse med det fjerde mål i FN’s mål for bæredygtig udvikling 2030, Hans Excellence Huda Al-Hashemi, viceminister for kabinetanliggender for strategiske anliggender, medlem af bestyrelsen for Digital School, gennemgik fondens indsats på denne akse og fremhævede vigtigheden af ​​digital uddannelse for at fremskynde opnåelsen af ​​det fjerde mål i FN’s bæredygtige udviklingsmål med at tilbyde uddannelse og UAE’s erfaring med digital og udvikling af den, hvilket fører til den digitale skole initiativ, i en session, hvor Hans Excellence Mohamed Maa El-Enein Ould Ayeh, minister for national uddannelse og reform af uddannelsessystemet og regeringstalsmand i Mauretanien, belyste ministeriets indsats for at udbrede uddannelse og frugtbart samarbejde med initiativerne fra Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives, især Arab Reading Challenge, hvor mere end 22 millioner elever deltager i denne session, samt Digital School-projektet, hvor samarbejdet begyndte i en pilotfase, der blev kronet med succes, og samarbejdet udviklede sig til en udvidet aftale til at omfatte 100 tusind studerende.

Deltagerne blev orienteret om fondens indsats på denne akse, hvis samlede udgifter beløb sig til 253 millioner dirham i 2021, og mere end 48,4 millioner mennesker verden over nød godt af dets programmer og initiativer.

Denne akse omfatter, under paraplyen af ​​Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives, Dubai Cares, Mohammed bin Rashid Al Maktoum Library Foundation, Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation, Knowledge Summit, Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Award , og Mohammed bin Rashid Language Award arabisk, den arabiske læseudfordring, Madrasa-platformen for e-læring og den digitale skole.

Styrkende fællesskaber.

I aksen for at styrke fællesskaber gennemgik Helen Clark, New Zealands tidligere premierminister, sammen med professor Raed Al-Awamleh, dekan for Mohammed bin Rashid School of Government, fondens globale indsats og bidrag, som ifølge erhvervsrapporten for år 2021 beløb sig til omkring 88,7 millioner dirhams, og antallet af modtagere nåede 2,1 millioner mennesker rundt om i verden.

Mohammed bin Rashid School of Government, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Center for Cultural Understanding, Arab Media Forum, Arab Press Award, Arab Social Media Influencers Summit and Award, og Dubai-konferencen er under Mohammeds paraply. bin Rashid Al Maktoum Globale initiativer inden for Empowerment of Communities-aksen. Den internationale atlet, Mohammed bin Rashid Al Maktoum-prisen for sportskreativitet, det arabiske strategiske forum, Mohammed bin Rashid Center for Lederudvikling og Hope Makers.

Fremtidig innovation og lederskab.

Hans Excellence Khalfan Belhoul, administrerende direktør for Dubai Future Foundation, gennemgik på sin side nogle af fondens initiativer inden for aksen for fremtidig innovation og ledelse og fremhævede Fremtidsmuseets indsats inden for bæredygtighed, som kommer i sammenhæng med at implementere direktiverne fra UAE’s kloge ledelse i håndteringen af ​​bæredygtighedsudfordringer, hvilket understreger, at landet, baseret på dets bevidsthed om den centrale rolle, som internationale partnerskaber spiller for at nå 2030-målene for bæredygtig udvikling, har registreret, over 50 år af sit historie, en track record af kvalitative partnerskaber med internationale organisationer for at koordinere omfattende reaktionsbestræbelser på eksisterende og nye udfordringer.

En omfattende global humanitær bevægelse.

Ved afslutningen af ​​begivenheden i hovedkvarteret for statens permanente mission til FN i New York, i forbindelse med deltagelse af landets delegation i FN’s Forum, Hans Excellence Abdullah Lootah, næstformand for UAE National Committee for Sustainable Development Goals, præsenterede et sæt output fra fondens arbejdsrapport, som på trods af logistiske og tekniske udfordringer pålagt af Covid-19-pandemien lykkedes med at nå et hidtil uset antal modtagere sammenlignet med tidligere år, mens dets projekter opnåede rekorddeltagelse af frivillige. , hvis antal alene i 2021 nåede op på cirka 145.000 frivillige i forskellige projekter og programmer i humanitær- og udviklingsfonden.

Under paraplyen af ​​Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives implementerer 30 initiativer og institutioner hundredvis af projekter, programmer og kampagner, hvoraf mange er integreret med FN’s mål for bæredygtig udvikling inden for hovedakserne: humanitær bistand og nødhjælp, sundhed pleje og sygdomsbekæmpelse, formidling af uddannelse og viden og innovation Fremtiden, lederskab og styrkende fællesskaber.

Det er værd at bemærke, at årsrapporterne om Mohammed bin Rashid Al Maktoums globale initiativer for 2021 indeholder hundredvis af inspirerende historier, hvis helte er modtagerne af fondens initiativer siden lanceringen i 2015.

-Mil-

DF

You may also like

Leave a Comment

About Us

Dubai Forum your daily news roundup covering news from Dubai, the United Arab Emirates and the Middle East region in general.

We share news about #people, #travel, #fashion, #startups and #Dubai #communities #DubaiForum

Newsletter